ELÁLLÁSI JOG

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet értelmében a vásárló, az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül elállhat indoklás nélkül is a vásárlástól. A megrendelő az elállási jogát, a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az elállás tényéről a vevőnek tájékoztatnia kell a Webshopot elektronikus, vagy postai levél formájában a „KAPCSOLAT” menüpontban megadott elérhetőségeken az Elállási nyilatkozat formanyomtatvány kitöltésével. Ezt a nyomtatványt a megrendelést visszaigazoló email alján kattintható linkként tudja letölteni.

Az áru visszaküldéséről a vevőnek kell gondoskodnia legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül.

A vevőt kizárólag az áru visszaküldésének költsége terheli.

Az üzemeltető a fogyasztónak visszajáró összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Az üzemeltető mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

A Webshop csak sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszajuttatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.

Egyes termékekre jellegüknél fogva nem érvényes az elállás joga. Nem szolgáltatható vissza élelmiszer és kozmetikum, amennyiben a fogyasztó a terméket védő közvetlen csomagolást megbontotta, és/vagy megkezdte rendeltetésszerű használatát, hisz így a termék higiéniai/egészségügyi minősége már nem garantálható.
Amennyiben a fogyasztó nem nyitotta/bontotta meg ezen termékek közvetlen csomagolását, úgy elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.

Elállási nyilatkozat

Csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!

Címzett: Kovács Erika ev. 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 24.

Alulírott…………………………………..kijelentem, hogy gyakorlom  elállási  jogomat  az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Megrendelés azonosítója:…………………………………….

Megrendelt termékek:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:……………………………………

A fogyasztó(k) neve:……………………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

__________________________

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:…………………………………